Валутни курсове


Във финансовата област, валутни курсове (наричани още като курс на чуждата валута, валутен поток, със съкращения на английски (forex rate или FX rate) между две валути, дефинират колко струва една спрямо друга. Това е цената на валутата на една чужда страна, съпоставено с валутата на родната държава. Примерно, валутният курс на 91 японски йени (JPY, ?) спрямо американския долар (USD, $), показва, че JPY 91 струват толкова, колкото един американски долар (USD 1). Валутният пазар е един от най-мащабни пазари в света. Видно от някои данни, всеки ден се разменя стойността на средно 3.2 трилиона щатски долари. Спот валутният курс се отнася до сегашния курс на обмен. Форуърд валутен курс има отношение към обменния курс, съгласно който се котира и търгува днес, но за доставки и изплащане на дадена по-късна дата. Отклонения при валутните курсове Пазарният базов валутен курс претърпява промяна всеки път, когато стойността на която и да е от двете съставни валути се повиши или падне. Една валута ще клони към това да става по-ценна винаги щом търсенето е по-голямо от разполагаемия резерв. Тя ще ще изгуби от стойността си всеки път, щом търсенето е по-малко спрямо разполагаемия запас/ това не означава, че хората не искат повече пари, това само показва, че те решават да запазят своето богатство в други форми, най-вероятно в друга валута/. Повишеното търсене на валута се основава или на повишено търсене за парични сделки или на нарастналотърсене за парични спекулации. Търсенето на парични сделки е тясно свързано с нивата на бизнес активност на страната, с брутния вътрешен продукт (БВП), и с нивата на трудова ангажираност. Колкото повече хора са безработни, толкова по-малко гражданите като цяло ще изразходват за продукти и услуги. Централните банки обичайно имат неголеми затруднения при регулирането на наличния паричен запас, за да се пригодят към промените при търсенето на пари в следствие на бизнес договорите. Търсенето за парични рискове е доста по-трудно за съгласуване за централната банка, но те правят опити да осъществят това посредством регулиране на лихвените проценти. Един инвеститор би могъл да реши да придобие валута, ако печалбата (която е лихвеният процент) е достатъчно висока. Колкото по-висок е лихвеният процент в страната, толкова по-голямо е търсенето на дадената валута. Твърди се, че валутните спекулации могат да попречат на реалния икономически растеж, по-конкретно след като големите валутни спекулатори имат възможност умишлено да прилагат натиск върху валутата чрез къси продажби, за да накарат централната банка да продаде своята валута, за да я съхрани стабилна (когато това се случи, спекулаторите могат да изкупят валутата обратно от банката на по-ниска цена, близка до тяхната позиция, и по такъв начин да направят печалба). Манипулация на валутните курсове Страните имат възможност да извлекат полза от световната търговия, ако те манипулират цената на тяхната валута чрез изкуствено поддържане на ниска стойност. Твърди се, че Народна Република Китай са успели да постигнат това за един дълъг период от време. Въпреки това, в реалната световна ситуация, през 2005 година поскъпването на юана с 22% беше съпроводено от 38.7% увеличение на китайския импорт към Америка. През 2010 година, други държави, включително Япония и Бразилия, направиха опит да обезценят националните си валути с надеждата да субсидират евтин износ и да подпомогнат своите боледуващи икономики. Невисокият валутен курс смъква цената на стоките на страната за клиентите в другите държави, но завишава цените на стоките, най-вече на вносните стоки, за потребителите в манипулиращата държава.

Може да използвате валутен калкулатор за по-лестно изчисляване.


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.